Share to EffectHub.com

You can earn money or coins from your share:)

Tips: you can use Sparticle for uploading away3D effects.

Tips: you can download Sparticle for uploading effects.

Tips: The ActionScript editor is supporting Away3D, Starling, Dragonbones and Flex frameworks.

Tips: paste the web page URL then click button:)

vuonsach7kg

Vườn sạch 7kg hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững bằng các giải pháp phân bón từ tự nhiên giúp tiết kiệm chi phí, cải tạo đất, gia tăng tối đa sản lượng và chất lượng nông sản. Hỗ trợ liên kết kênh đầu ra, bao tiêu, thu mua nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn và hữu cơ. Tư vấn kỹ thuật và chăm sóc vườn cây ăn trái, sung mỹ, rau củ quả legumes, lúa, cây công nghiệp và phát triển vùng trồng nông sản đạt tiêu chuẩn hướng đến thị trường cao cấp trong nước và xuất khẩu. Là đơn vị sáng tạo và phát triển mô hình nông nghiệp Sung Yến® trên phạm vi cả nước.

Statistics

    Coins: 10

    Works views: 0

    Appreciations: 0

    Member since: 2021-04-09

Tags