Share to EffectHub.com

You can earn money or coins from your share:)

Tips: you can use Sparticle for uploading away3D effects.

Tips: you can download Sparticle for uploading effects.

Tips: The ActionScript editor is supporting Away3D, Starling, Dragonbones and Flex frameworks.

Tips: paste the web page URL then click button:)

  • 0 Views
  • 0 Likes
  • 0 Comments
 Top truyện đô thị hot mới nhất 2021

Collection Top truyện đô thị hot mới nhất 2021

doctruyenazcom Created at 2021-09-15

Description:

Truyện đô thị là truyện mang chủ đề cuộc sống chốn đô thị (thành phố hiện đại). Vì vậy các bộ truyện thường mang hơi thở hiện đại, dễ đọc, dễ hiểu và gần gũi đời sống hiện đại. Ngoài ra 1 số yếu tố được lồng ghép thêm vào trong các tác phẩm đô thị nhằm tăng sự lôi cuốn như: tiên hiệp, dị năng, trọng sinh hay huyền huyễn.

Những bộ Truyện đô thị hay có bối cảnh hiện thực

  • 0 collects

You must sign up as a member of Effecthub to join the conversation.

Join Effecthub.com


Or Login with Your Email Address:

Or Sign Up with Your Email Address:
This field must contain a valid email
Password should be at least 1 character